Skip to main content
POLEMIK AZAN, MENTERI AGAMA DAN PENGINGAT DIRI

POLEMIK AZAN, MENTERI AGAMA DAN PENGINGAT DIRI

Ma bangu-bangu to tihi, mota potabiyalo (azan sudah terdengar dari masjid, ayo segera sholat). Mahe banguwaliyo, ma lohori uwito. (Sudah mulai azan di masjid, sudah masuk waktu zuhur). anguwa lomola, ma asari uwito (Silahkan azan, sudah waktu sholat ashar itu). De ma wau ta mobangu (Nanti aku saja yang azan). Begitu kira-kira diskusi orang Gorontalo terkait adzan. Dulu, saat masih
Continue Reading